Проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Проект: BG16RFOP002-2.089-5918 – Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Главна цел: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Бенефициент: ВИДАТУРСЕООД

Обща стойност: 50 000 лв., от които 42 500 лв. европейскои 7 500 лв. национално съфинансиране.

Начало: 08.11.2021г.
Край: 08.02.2022г.